Sensorische informatieverwerking

Gespecialiseerde zorg voor kinderen

Momenteel hebben wij geen kinderfysiotherapeut die deze specialisatie heeft.

Via onze zintuigen krijgen we informatie binnen die we nodig hebben om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven. De meest bekende zintuigen zijn de ogen, oren, neus, mond en huid. Maar daarnaast heb je ook nog het evenwicht, het gevoel vanuit spieren en gewrichten en ook vanuit de organen. De zintuigelijke informatie wordt verwerkt in onze hersenen, zodat we weten wat er gebeurt en hoe we daar op moeten reageren.

De zintuigen werken samen zodat je weet wat er om je heen gebeurd. Denk hierbij aan het voelen of het warm of koud is, zodat de juiste kleding uitgezocht kan worden, dat je naar de wc gaat als de blaas vol is of dat je de straat niet oversteekt als het stoplicht rood is. Alle informatie die je binnen krijgt noemen we prikkels. Al deze prikkels samen moeten als een geheel functioneren en samenwerken om de juiste reactie te krijgen. Gebeurt dit niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem.

Sommige kinderen (of volwassenen) vinden het lastig om alle prikkels, die je op een dag binnen krijgt, te verwerken. Andere krijgen juist te weinig prikkels binnen. Het kan in die situaties lastig zijn om te reageren op je omgeving, de omgeving word immers anders waargenomen. Dit heeft invloed op het gedrag van het kind. Het gedrag wordt als vreemd ervaren in die situatie. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat opeens vanuit het niets boos wordt of een kind dat altijd aan het dromen is tijdens de uitleg in de klas. Ook kunnen sommige motorische problemen teruggevonden worden in een probleem in de zintuiglijke verwerking.  Dit zijn slechts voorbeelden, de uitingsvorm is bij elk kind anders doordat er veel verschillende zintuigen samenwerken en de reactie op een zintuig per persoon verschilt.

Een “verstoorde” prikkelverwerking kan door allerlei reden ontstaan, je kunt hierbij onder andere denken aan stressklachten, een hersenschudding, na het door maken van COVID, na een CVA en bij dementie. We zien dat mensen dan moeite krijgen met dagelijkse taken als deelnemen in het verkeer, boodschappen doen, een film kijken, een gesprek volgen etc. Sensorische integratietherapie richt zich op het om leren gaan met verschillende prikkels zodat alledaagse activiteiten met minder problemen uitgevoerd kunnen worden. Voorafgaand aan de behandeling vindt er een diagnostische periode plaats om jou probleem zo goed mogelijk in beeld te krijgen.

 

Hoe CurePlus hierbij kan helpen

Door naar de therapeut te gaan kan gekeken worden hoe uw kind het beste om kan gaan met het niet goed kunnen verwerken van de prikkels. Vaak kan aan de hand van bepaalde adviezen of aanpassingen in uw dagelijkse situatie een verschil worden waargenomen in het gedrag of motoriek van uw kind.

 

Het traject

Zijn er problemen thuis of op school dan kunnen we middels een gesprek en het invullen van vragenlijsten erachter komen of dit het gevolg is van een probleem in de sensorische informatieverwerking. Mogelijk vinden er aanvullende observaties, thuis of op school plaats.

Naar aanleiding van deze vragenlijsten en observaties worden er in overleg met u doelstellingen gemaakt en tips gegeven. In sommige situaties kunnen er ook oefeningen meegegeven worden. Het aantal behandelingen en de frequentie hiervan is afhankelijk van de hulpvraag en zal met u persoonlijk worden besproken.