Focusgebied icoon

COVID-19 en Long Covid

COVID-19 & Long Covid: symptomen, langdurige klachten en behandelingsopties

COVID-19, veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus, heeft wereldwijd een enorme impact gehad op de volksgezondheid. Naast de acute symptomen die variëren van milde verkoudheidsklachten tot ernstige ademhalingsproblemen, ervaren veel patiënten ook langdurige klachten, bekend als ‘Long COVID’. Op deze pagina bespreken we de symptomen van COVID-19, de aanpak van langdurige klachten en de beschikbare behandelingsopties.

Symptomen van COVID-19

COVID-19-symptomen kunnen sterk variëren. De meest voorkomende symptomen zijn koorts, droge hoest en vermoeidheid. Andere symptomen kunnen zijn: keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, en verlies van smaak of reuk. Ernstigere gevallen kunnen leiden tot ademhalingsproblemen en longontsteking. Het is cruciaal om bij de eerste tekenen van deze symptomen medisch advies in te winnen.

Langdurige klachten na COVID-19 (Long Covid)

Een significant aantal patiënten rapporteert langdurige klachten na het herstel van de acute fase van COVID-19. Deze post-COVID-19 syndroom, of ‘Long COVID’, omvat symptomen zoals aanhoudende vermoeidheid, ademhalingsproblemen, hartkloppingen, en cognitieve disfuncties zoals geheugenproblemen. Deze klachten kunnen de kwaliteit van leven aanzienlijk beïnvloeden en vereisen een multidisciplinaire aanpak voor beheer en behandeling.

Behandeling van COVID-19 en langdurige klachten

Voor de behandeling van acute COVID-19-symptomen worden vaak antivirale middelen en ondersteunende zorg ingezet. Recent onderzoek heeft ook de potentie getoond van plantaardige combinaties die symptomen kunnen verlichten. Voor langdurige klachten is een gepersonaliseerde aanpak vaak noodzakelijk. Ergotherapie wordt aanbevolen voor patiënten die moeite hebben met dagelijkse activiteiten als gevolg van langdurige COVID-19 klachten. Deze therapie helpt patiënten om hun activiteiten beter te managen en de balans te vinden tussen belasting en belastbaarheid.

Daarnaast zijn er specifieke locaties en klinieken die zich richten op de herstelzorg voor COVID-19, waar multidisciplinaire teams werken aan de rehabilitatie van patiënten met zowel fysieke als mentale gezondheidsproblemen als gevolg van het virus.

Zoek hulp bij Long COVID

Het begrijpen en behandelen van COVID-19 vereist een geïntegreerde aanpak die zowel de acute symptomen als de langdurige gevolgen aanpakt. Het is belangrijk dat patiënten toegang hebben tot de juiste informatie en zorgopties om een volledig herstel te bevorderen. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor behandeling van langdurige COVID-19 klachten, kunt u terecht bij Cure+.


Verdere verdieping op dit onderwerp

De term ‘Long COVID,’ ook bekend als post-COVID-19 syndroom, verwijst naar de langdurige gezondheidsproblemen die sommige mensen ervaren na het doormaken van een acute infectie met het coronavirus SARS-CoV-2, de veroorzaker van COVID-19. De naam ‘Long COVID’ is afgeleid van het Engelse woord ‘long,’ wat ‘lang’ betekent, en duidt op de langdurige aard van de klachten die blijven bestaan lang nadat de initiële infectie voorbij is.

Deze term is in het leven geroepen om een onderscheid te maken tussen de acute symptomen van COVID-19 en de aanhoudende, soms invaliderende symptomen die weken tot maanden na het begin van de ziekte kunnen voortduren. Deze langdurige symptomen kunnen variëren van vermoeidheid en kortademigheid tot hartkloppingen en cognitieve stoornissen, zoals geheugenproblemen en concentratieproblemen.

De term ‘Long COVID’ is in de loop van de pandemie algemeen aanvaard geraakt in zowel medische literatuur als in het publieke discours, en helpt zowel patiënten als zorgverleners om de complexiteit en de ernst van de langdurige gevolgen van COVID-19 te erkennen en aan te pakken.


COVID-19 en griep (influenza) zijn beide besmettelijke respiratoire ziekten, maar ze worden veroorzaakt door verschillende virussen. COVID-19 wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2, terwijl griep wordt veroorzaakt door influenza-virussen. Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen deze twee ziekten:

 1. Verwekkers: Zoals eerder vermeld, wordt COVID-19 veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2, terwijl griep wordt veroorzaakt door influenza A en B virussen.

 2. Symptomen: Beide ziekten delen veel symptomen zoals koorts, hoesten, vermoeidheid, en spierpijn, maar COVID-19 kan ook leiden tot verlies van smaak en reuk, wat minder gebruikelijk is bij griep.

 3. Overdrachtssnelheid: COVID-19 verspreidt zich sneller en gemakkelijker dan griep. Bovendien kan COVID-19 ernstigere ziekten veroorzaken bij sommige mensen, zoals blijkt uit hogere ziekenhuisopname- en sterftecijfers vergeleken met griep.

 4. Complicaties: Beide ziekten kunnen ernstige complicaties veroorzaken, maar COVID-19 is geassocieerd met een breder scala aan mogelijke ernstige gezondheidsproblemen, waaronder longontsteking, acute respiratoire distress syndroom (ARDS), orgaanfalen, langdurige gezondheidsproblemen bekend als Long COVID, en de dood.

 5. Vaccins en behandeling: Er zijn jaarlijks griepvaccins beschikbaar die aangepast worden aan de meest voorkomende influenza-stammen van dat seizoen. Voor COVID-19 zijn er meerdere vaccins ontwikkeld die zeer effectief zijn gebleken in het voorkomen van ernstige ziekte en verspreiding van het virus. De behandelingsopties voor ernstige COVID-19 zijn ook in ontwikkeling en omvatten antivirale middelen, steroïden, en andere ondersteunende maatregelen.

 6. Seizoensgebondenheid: Griep heeft een sterk seizoensgebonden patroon met pieken in de herfst en winter. COVID-19 heeft zich daarentegen verspreid in verschillende golven die niet strikt gebonden zijn aan seizoenen.

Deze verschillen benadrukken het belang van specifieke volksgezondheidsstrategieën voor de preventie en behandeling van beide ziekten.


Long COVID, ook bekend als post-COVID-19 syndroom, kan een langdurige aandoening zijn waarbij symptomen weken tot maanden na de initiële infectie met het coronavirus aanhouden. Volgens de beschikbare literatuur en onderzoeken varieert de duur van Long COVID aanzienlijk onder patiënten. Het is algemeen geaccepteerd dat Long COVID gedefinieerd wordt door aanhoudende symptomen die nog steeds worden gemeld 3 weken na infectie. Echter, veel patiënten ervaren symptomen die veel langer aanhouden.

Een cross-sectioneel patiëntenonderzoek heeft aangetoond dat de meest frequent gerapporteerde symptomen na 6 maanden vermoeidheid (52%), verminderde concentratie en cognitieve functie (42%), spierklachten (42%), dyspneu (39%), slaapproblemen (35%), stemmingswisselingen (20%), depressieve stemming (19%) en angst (18%) omvatten[1]. Dit suggereert dat sommige patiënten nog steeds significante symptomen ervaren tot ten minste 6 maanden na hun initiële COVID-19 infectie.

Hoewel er geen vastgestelde tijdlijn is voor hoe lang Long COVID kan duren, wijzen deze bevindingen erop dat de aandoening voor sommige patiënten een langdurige impact kan hebben op hun gezondheid en welzijn. Het is belangrijk om te erkennen dat de duur en ernst van Long COVID-symptomen kunnen variëren, en sommige patiënten kunnen symptomen ervaren die langer dan een jaar aanhouden.


COVID-19 en griep (influenza) zijn beide besmettelijke respiratoire ziekten, maar ze worden veroorzaakt door verschillende virussen. COVID-19 wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2, terwijl griep wordt veroorzaakt door influenza-virussen. Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen deze twee ziekten:

 1. Verwekkers: Zoals eerder vermeld, wordt COVID-19 veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2, terwijl griep wordt veroorzaakt door influenza A en B virussen.
 2. Symptomen: Beide ziekten delen veel symptomen zoals koorts, hoesten, vermoeidheid, en spierpijn, maar COVID-19 kan ook leiden tot verlies van smaak en reuk, wat minder gebruikelijk is bij griep.
 3. Overdrachtssnelheid: COVID-19 verspreidt zich sneller en gemakkelijker dan griep. Bovendien kan COVID-19 ernstigere ziekten veroorzaken bij sommige mensen, zoals blijkt uit hogere ziekenhuisopname- en sterftecijfers vergeleken met griep.
 4. Complicaties: Beide ziekten kunnen ernstige complicaties veroorzaken, maar COVID-19 is geassocieerd met een breder scala aan mogelijke ernstige gezondheidsproblemen, waaronder longontsteking, acute respiratoire distress syndroom (ARDS), orgaanfalen, langdurige gezondheidsproblemen bekend als Long COVID, en de dood.
 5. Vaccins en behandeling: Er zijn jaarlijks griepvaccins beschikbaar die aangepast worden aan de meest voorkomende influenza-stammen van dat seizoen. Voor COVID-19 zijn er meerdere vaccins ontwikkeld die zeer effectief zijn gebleken in het voorkomen van ernstige ziekte en verspreiding van het virus. De behandelingsopties voor ernstige COVID-19 zijn ook in ontwikkeling en omvatten antivirale middelen, steroïden, en andere ondersteunende maatregelen.
 6. Seizoensgebondenheid: Griep heeft een sterk seizoensgebonden patroon met pieken in de herfst en winter. COVID-19 heeft zich daarentegen verspreid in verschillende golven die niet strikt gebonden zijn aan seizoenen.

Deze verschillen benadrukken het belang van specifieke volksgezondheidsstrategieën voor de preventie en behandeling van beide ziekten.


Long COVID, ook bekend als post-COVID-19 syndroom, kan een langdurige aandoening zijn waarbij symptomen weken tot maanden na de initiële infectie met het coronavirus aanhouden. Volgens de beschikbare literatuur en onderzoeken varieert de duur van Long COVID aanzienlijk onder patiënten. Het is algemeen geaccepteerd dat Long COVID gedefinieerd wordt door aanhoudende symptomen die nog steeds worden gemeld 3 weken na infectie. Echter, veel patiënten ervaren symptomen die veel langer aanhouden.

Een cross-sectioneel patiëntenonderzoek heeft aangetoond dat de meest frequent gerapporteerde symptomen na 6 maanden vermoeidheid (52%), verminderde concentratie en cognitieve functie (42%), spierklachten (42%), dyspneu (39%), slaapproblemen (35%), stemmingswisselingen (20%), depressieve stemming (19%) en angst (18%) omvatten[1]. Dit suggereert dat sommige patiënten nog steeds significante symptomen ervaren tot ten minste 6 maanden na hun initiële COVID-19 infectie.

Hoewel er geen vastgestelde tijdlijn is voor hoe lang Long COVID kan duren, wijzen deze bevindingen erop dat de aandoening voor sommige patiënten een langdurige impact kan hebben op hun gezondheid en welzijn. Het is belangrijk om te erkennen dat de duur en ernst van Long COVID-symptomen kunnen variëren, en sommige patiënten kunnen symptomen ervaren die langer dan een jaar aanhouden.

U kunt terecht op een van deze 12 locaties

GC Laan op Zuid

adres & openingstijden

OCA Rotterdam

adres & openingstijden

Locatie Eudokiaplein

adres & openingstijden

Praktijk Den Duijf

adres & openingstijden

Locatie Spijkenisse

adres & openingstijden

GC Katendrecht

adres & openingstijden

GC Afrikaanderwijk

adres & openingstijden

Locatie Barendrecht

adres & openingstijden

Locatie Vlaardingen

adres & openingstijden

Locatie Feijenoord

adres & openingstijden

U kunt bij ons terecht voor...

COVID-19 herstelzorg