Maatregelen coronavirus
(COVID-19)

Beste patiënten van Cure+,

“Reguliere zorg moet zo snel mogelijk worden opgestart.”
– Minister-president Rutte, 21 april 2020


De praktijklocaties van Cure+ zijn geopend voor fysieke behandelingen die noodzakelijk zijn.

Bekijk hier een lijst met voorbeelden van indicaties van noodzakelijke klachten/hulpvragen.

Het is van groot belang voor het Nederlandse zorgstelsel dat de conditie van onze patiënten niet verder verslechtert. Zo wordt vanaf heden per patiënt eerst telefonisch beoordeeld of deze een telefonisch consult/behandeling of fysieke behandeling nodig heeft én kan ontvangen bij Cure+.

Onze medewerkers werken al volgens een strikt gezondheidsprotocol dat is opgesteld samen met het VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en KNGF (Kon. Nederlands Genootschap Fysiotherapie).

Indicatie patiënten en behandelingen
Per patiënt die wordt doorverwezen of een afspraak wil wordt door een zorgverlener per telefoon afgewogen in welke groep de patiënt valt en welke behandeling wordt ingezet.

Groep A

Personen zonder Covid-19-klachten en die niet aan de onderstaande kenmerken voldoen.

Behandeling
Zowel fysiek als digitaal

Groep B

Personen zonder symptomen passend bij Covid-19 maar met een verhoogde kans op een ernstig beloop van Covid-19.

Behandeling
Bij voorkeur digitaal. Indien dit niet mogelijk is mag dit fysiek. Voor deze groep geldt dat maatwerk essentieel is en mogelijk moet zijn.

Groep C

Personen met symptomen passend bij Covid-19 of bewezen Covid-19, of waarbij gezinsleden symptomen of bewezen Covid-19 hebben. Of personen met een verhoogde kans op infectie van Covid-19. Of personen in thuisisolatie.

Behandeling
Uitsluitend digitaal. Indien dit niet mogelijk is kan dit fysiek in daarvoor aangewezen behandelruimtes of behandellocaties.

Groep D

Personen met doorgemaakt Covid-19 die daarvoor fysiotherapeutische revalidatie nodig hebben (in ontwikkeling – REACH netwerk).

Behandeling
Conform protocol fysiotherapeutische revalidatie en herstelzorg na doorgemaakte COVID-19.

Gedragsregels patiënten in de Cure+ praktijk:
– Draag in de wachtruimte en behandelkamer een mondkapje
– Was de handen bij binnenkomst
– Hoest en nies in de elleboog
– Hanteer 1,5 meter afstand naar andere personen
– Desinfecteer apparaten na gebruik
– Kom het liefst alleen, of indien noodzakelijk met één andere persoon
– Kom maximaal 5 minuten van tevoren en niet te laat

Online consults en gratis e-health programma
Naast de individuele consulten en behandelingen zowel digitaal (online consult) als fysiek, biedt Cure+ ook een gratis e-health programma aan. Via de Facebook, YouTube en Instagram worden filmpjes, instructies en tips gedeeld om zowel volwassenen als kinderen te motiveren om ook thuis aan hun gezondheid te blijven werken. Van motorische spelletjes voor kinderen en hardlooptips tot aan kookcursussen voor diabetici. Lees meer hierover op de e-health pagina.

COVID-19 herstelzorg
Veel patiënten die besmet zijn geweest met het COVID-19 virus ervaren nog voor lange tijd klachten en beperkingen die het moeilijk maken het dagelijks leven weer op te pakken. Hiervoor biedt Cure+ nu COVID-19 herstelzorg aan die door het basispakket van de zorgverzekering wordt vergoed.

Bedankt voor uw begrip!
Met het huidige beleid binnen Cure+ en onze zorgvuldige werkwijze doen we er alles aan om in deze tijden van crisis de grote druk op de tweedelijns-zorg te voorkomen. De behandeling en aanpak per patiënt zal per behandelaar en praktijklocatie individueel worden beoordeeld. Op deze manier hopen we alle soorten patiënten van onze praktijk zo goed als mogelijk te ondersteunen.

Vriendelijke groet,

Samuel Schampers
Directeur Cure+