Voorbeelden noodzakelijke hulpvragen

Hieronder vindt u een lijst met voorbeelden van indicaties/hulpvragen die wij als noodzakelijk fysiotherapeutische zorg bestempelen en die ook tijdens het van kracht zijn van de Corona-maatregelen gewoon onder behandeling kunnen blijven.

 • Parkinsonpatiënten
 • Complexe neurologische aandoeningen (zoals nazorg CVA na opname in ziekenhuis en verpleeghuis.)
 • Neuritis die eigenlijk opgenomen moeten worden blijven nu in eerste lijn, deze patiënten hebben absoluut begeleiding nodig.
 • Hartrevalidatie, met name postoperatief, werd op verzoek van ziekenhuizen al doorbehandeld.
 • Nazorg acute hartklachten
 • Acuut vaatlijden
 • COPD zorg gericht op het voorkomen van longaanvallen en daarmee het voorkomen van ziekenhuisopnames.
 • (Hand)letsel met grote kans op disfunctioneren waarvoor dagelijks fysiotherapie wordt gegeven.
 • Oncologische nazorg.
 • Vasculaire dementie.
 • Extreme bekkenpijn in het laatste trimester van de zwangerschap.
 • Hypochondrie en/of agorafobie naar aanleiding van coronavirus (aan huis of via beeldbellen).
 • Frozen shoulder.
 • Wervelkolomgerelateerde problematiek waarbij mobilisatie vereist is.
 • Begeleiding na bandletsel of luxaties
 • Flexie / extensiecontracturen door onderliggende pathologie (CVA, neurologische aandoening). Dit gaat erg veel pijn doen na een aantal weken niet behandelen.
 • Claudicatiopatiënten.
 • Patiënten met decubitus (ergotherapie).
 • Spalken maken voor patiënten met handletsel (handtherapeut i.s.m. handergotherapeut).
 • Patiënten met ernstige scoliose.
 • Revalidatie na transplantatie, met name hart- en longtransplantaties.
 • Partiële dwarslaesie.
 • Acute klachten zoals zweepslag, enkelbandletsels, meniscusletsels, grotere spierscheuringen wat veelal toch vraagt om heldere advisering, zou kunnen via e-consult, consult op afstand.
 • Post OK revalidaties zodra operatiekamers weer operationeel worden.
 • Nabehandeling fracturen al dan niet geopereerd en dan met name heupfracturen (vaak ouderen). Kan noodzaak opleveren om oefenadvies te geven en te streven naar goede functionaliteit en snelle zelfstandigheid (anders druk op andere zorg).
 • Ernstige klachten houding en bewegingsapparaat die functioneren belemmeren.
 • Patiënten die door de taalbarrière niet op afstand gezien kunnen worden.

  Kinderen:
 • Revalidatie na breuk bij kinderen.
 • ernstige hypo of hypertonie zuigelingen (verwijzing van arts).
 • Voorkeurshouding met ernstige plagiocefalie/brachycefalie.
 • Ernstige bewegingsangst.
 • EMB.
 • Neurologische problematiek.
 • Hyperventilatie problematiek, zowel met longproblemen.

Heeft u een van bovenstaande klachten of een soortgelijke klacht? Wacht dan niet te lang en maak vandaag nog telefonisch een afspraak of via onderstaand afspraak-formulier.