Ergotherapie

Voor het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten

Even koken, jezelf aankleden of computeren? Het klinkt makkelijk maar voor sommigen is het een hele opgave. Een ziekte, ouderdom of een handicap kan ervoor zorgen dat dagelijkse handelingen niet meer vanzelf gaan.

Wat doet een ergotherapeut?

Ergotherapeuten stellen mensen in staat om zo zelfstandig en veilig mogelijk te kunnen functioneren in de eigen omgeving, wanneer dit niet meer lukt door lichamelijke en/of cognitieve problemen. Zij richten zich hierbij met name op het verbeteren van de uitvoer van dagelijkse handelingen.

Bij dagelijkse handelen kunt u denken aan de volgende domeinen:

  • Zelfzorg (bijv. wassen/kleden, eten/drinken, persoonlijke verzorging )
  • Mobiliteit (verplaatsen in en rondom de woning)
  • Wonen (woningaanpassingen in en rondom de woning)
  • Huishoudelijk (schoonmaken, boodschappen, koken etc.)
  • Werken (werkplekaanpassingen, ergonomisch werken)
  • Vrije tijd (uitvoeren van hobby’s)

Ergotherapeuten bieden behandeling/begeleiding en advies aan cliënten en/of diens netwerk (bijvoorbeeld aan ouders en mantelzorgers). Klik hier om te kijken wie onze ergotherapeuten zijn!

Vergoeding

Ergotherapie zit in het basispakket van de zorgverzekering voor 10 uur per jaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een aantal uren extra vanuit de aanvullende verzekering.  Het gaat wel van het verplicht eigen risico af. Bij de meeste zorgverzekeraars hebben we geen verwijsbrief nodig.

Lees ook onze brochure met meer informatie over ergotherapie.