Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens

Privacyverklaring

Cure+ gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Cure+ deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Cure+ bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Cure+ houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Cure+ vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Cure+ informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Cure+ informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Cure+ informeert patiënten indien Cure+ bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Indien gewenst is het privacyhandboek van Cure+ op locatie in te zien.