Kinderfysiotherapie

Wanneer uw kind moeite heeft met bewegen

Bij kinderfysiotherapie zijn de therapeuten gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met problemen op het gebied van motorische ontwikkeling of motorische vaardigheden. De kinderfysiotherapeut oefent spelenderwijs met het kind. Door middel van bewegingsactiviteiten wordt het kind gestimuleerd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd, de interesses en de mogelijkheden van het kind.

Jonge kinderen (0-4 jaar)

  • afgeplat hoofdje
  • voorkeurshouding
  • prematuriteit
  • overstrekken/huilbaby
  • billenschuiven

Schoolkinderen (4-18 jaar)

  • schrijfproblemen
  • zithouding
  • niet kunnen meekomen met gym
  • motorische onhandigheid
  • concentratieproblemen