Psychologie

De Psycholoog helpt wanneer u mentale klachten ervaart die het dagelijks leven beïnvloedt

Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van arbeidsgerelateerde klachten, omgaan met lichamelijke (pijn)klachten en onderliggend trauma. De koppeling met beweging, leefstijl en voeding, door samenwerking met multidisciplinaire teams maakt dat we breder kijken naar lichaam en geest en de uitwerking van psychosociale problematiek met een somatische uitwerking.

Hoe kan u een afspraak maken?

Aanmelden kan met een verwijzing van de huisarts. Dat kan telefonisch telefoonnummer: 010 – 443 0090 (Cure+ OCA Rotterdam) of via de website middels het onderstaand formulier. Het secretariaat neemt binnen 3 werkdagen telefonisch contact op met u op om de benodigde gegevens uit te wisselen en de eerste intake in te plannen.

Wat is de bedoeling van de intake?

Tijdens de eerste intake worden door u ervaren problemen en de mogelijkheden voor behandeling in kaart gebracht. Binnen twee weken volgt een tweede intake gesprek bij de regiebehandelaar ter aanvulling van de eerste intake en het bespreken van de conclusie en het behandelplan met de cliënt. Na de tweede intake ontvangt de huisarts een verslag.
Communicatie over inhoud van de behandeling verloopt via de psycholoog, het inplannen van afspraken via het secretariaat. Informatie over de wachttijden kunt u telefonisch opvragen.

Hoe ziet de behandeling er uit?

Er wordt gewerkt met een meting aan het begin en einde van de behandeling. Tussentijds wordt de voortgang besproken en het behandelplan geëvalueerd. Indien nodig, wordt het behandelplan of de behandeldoelen bijgesteld. Aan het einde van de behandeling wordt de behandeling geëvalueerd.

Wie zijn de therapeuten?

Sander America     Regiebehandelaar (indicerend & coördinerend)
Mark berends         Basis Psycholoog
Angela Chuttoo      Basis Psycholoog

Alle therapeuten voldoen aan de kwaliteitseisen, voortvloeiend uit de beroepsregistratie
het Nederlands Instituut van Psychologen.

Hoe zit het met de vergoeding?

Volwassenen vanaf 18 jaar hebben vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het eigen risico, de verzekeraar brengt het eigen risico bij u in rekening.

De luisterlijn

De luisterlijn 088 0767 000 is dag en nacht bereikbaar.

113 Zelmoordpreventie

113 Zelfmoordpreventie is 24 uur per dag bereikbaar via  0800 0113 voor mensen die denken aan zelfdoding.

> Lees hier meer over de tarieven voor Psychologie

> Lees hier meer over onze privacy verklaring