Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie die zich richt op de behandeling van lichamelijke klachten die samenhangen met psychische en emotionele factoren. Deze therapie is gebaseerd op de overtuiging dat lichaam en geest nauw met elkaar verbonden zijn en dat psychische problemen zich kunnen manifesteren als fysieke klachten. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat psychosomatische fysiotherapie inhoudt, voor wie het geschikt is, en hoe het kan helpen bij het verbeteren van de algehele gezondheid en welzijn.

Wat is psychosomatische fysiotherapie?

Psychosomatische fysiotherapie richt zich op de behandeling van klachten waarbij zowel lichamelijke als psychische factoren een rol spelen. Dit kunnen klachten zijn zoals chronische pijn, vermoeidheid, spanningshoofdpijn, en andere stressgerelateerde aandoeningen. De therapie combineert traditionele fysiotherapeutische technieken met psychologische interventies om een holistische benadering van de behandeling te bieden.

Doelstellingen van psychosomatische fysiotherapie

De belangrijkste doelstellingen van psychosomatische fysiotherapie zijn: – Het verminderen van lichamelijke klachten. – Het verbeteren van de psychische gezondheid. – Het bevorderen van zelfbewustzijn en zelfregulatie. – Het aanleren van copingstrategieën om beter om te gaan met stress en emotionele problemen.

Voor wie is het geschikt?

Psychosomatische fysiotherapie is geschikt voor mensen die last hebben van lichamelijke klachten die niet volledig verklaard kunnen worden door een medische aandoening. Dit kunnen onder andere de volgende klachten zijn:

 • Chronische pijn, zoals rugpijn of nekpijn.
 • Vermoeidheid en uitputting.
 • Spanningshoofdpijn en migraine.
 • Maag- en darmklachten zonder duidelijke medische oorzaak.
 • Slaapproblemen.
 • Angst- en paniekaanvallen.
 • Depressieve gevoelens.

Mensen die moeite hebben om met stress om te gaan of die zich overweldigd voelen door hun emoties kunnen ook baat hebben bij deze vorm van therapie.

Hoe werkt psychosomatische fysiotherapie?

De behandeling begint meestal met een uitgebreide intake waarbij de fysiotherapeut een gedetailleerde anamnese afneemt. Dit houdt in dat er vragen worden gesteld over de aard van de klachten, de medische geschiedenis, en de psychische gesteldheid van de patiënt. Op basis van deze informatie wordt een behandelplan opgesteld dat is afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt.

Behandeltechnieken

Psychosomatische fysiotherapie maakt gebruik van een breed scala aan behandeltechnieken, waaronder:

 • Lichaamsgerichte therapie: Dit omvat technieken zoals massage, ademhalingsoefeningen, en ontspanningsoefeningen om spanning in het lichaam te verminderen.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT): Deze techniek helpt patiënten om negatieve gedachten en gedragingen te identificeren en te veranderen.
 • Mindfulness en meditatie: Deze technieken helpen patiënten om meer in het moment te leven en beter om te gaan met stress.
 • Bewegingstherapie: Dit omvat oefeningen en activiteiten die zijn ontworpen om de fysieke conditie te verbeteren en de algehele gezondheid te bevorderen.

Het belang van zelfmanagement

Een belangrijk aspect van psychosomatische fysiotherapie is het aanleren van zelfmanagementvaardigheden. Dit houdt in dat patiënten leren hoe ze zelf hun klachten kunnen beheersen en hoe ze beter kunnen omgaan met stress en emotionele problemen. Dit kan onder andere door middel van: – Het bijhouden van een dagboek om inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan de klachten. – Het aanleren van ontspanningstechnieken die thuis kunnen worden toegepast. – Het ontwikkelen van een gezonde levensstijl, inclusief regelmatige lichaamsbeweging en een gebalanceerd dieet.

Voordelen van Psychosomatische Fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie biedt tal van voordelen voor mensen die worstelen met lichamelijke klachten die samenhangen met psychische en emotionele factoren. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:

 • Holistische benadering: De therapie richt zich op zowel de lichamelijke als de psychische aspecten van de klachten, wat kan leiden tot een meer complete en duurzame oplossing.
 • Verbeterde zelfbewustzijn: Patiënten leren beter naar hun lichaam te luisteren en signalen van stress en spanning eerder te herkennen.
 • Verhoogde zelfregulatie: Door het aanleren van copingstrategieën kunnen patiënten beter omgaan met stress en emotionele problemen.
 • Langdurige resultaten: Omdat de therapie zich richt op de onderliggende oorzaken van de klachten, kunnen de resultaten vaak langdurig zijn.

Samen met Cure+ naar een behandeling

Psychosomatische fysiotherapie is een waardevolle behandelingsoptie voor mensen die last hebben van lichamelijke klachten die samenhangen met psychische en emotionele factoren. Door een holistische benadering te hanteren en zowel lichamelijke als psychische aspecten van de klachten aan te pakken, kan deze therapie helpen om de algehele gezondheid en welzijn te verbeteren. Als je last hebt van onverklaarbare lichamelijke klachten en denkt dat psychosomatische fysiotherapie iets voor jou kan zijn, neem dan contact op met Cure+ voor een intakegesprek.


Verdere verdieping op dit onderwerp

Psychosomatische fysiotherapie richt zich specifiek op de behandeling van lichamelijke klachten die samenhangen met psychische en emotionele factoren, terwijl reguliere fysiotherapie zich voornamelijk richt op fysieke klachten en blessures. Psychosomatische fysiotherapie combineert traditionele fysiotherapeutische technieken met psychologische interventies om een holistische benadering te bieden.


De duur van een behandeltraject kan variëren afhankelijk van de aard en ernst van de klachten. In het algemeen kan een behandeltraject enkele weken tot maanden duren. Tijdens de intake zal de fysiotherapeut een inschatting maken van de benodigde behandelduur.


Ja, psychosomatische fysiotherapie kan effectief zijn bij de behandeling van angst- en paniekaanvallen. Door middel van technieken zoals cognitieve gedragstherapie, ademhalingsoefeningen, en ontspanningstechnieken kunnen patiënten leren om beter om te gaan met angst en paniek en de frequentie en intensiteit van de aanvallen te verminderen.