Kinderoefentherapie

Spelenderwijs leren wat gezond bewegen is

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Klimmen, springen en een bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenootjes. 

De Kinderoefentherapeut
De kinderoefentherapeut observeert, onderzoekt en behandelt maar geeft ook voorlichting en advies. Na een intake volgt een uitgebreider onderzoek waarbij de mensen in de omgeving van het kind (ouders, leerkracht, huisarts, kinderfysiotherapeut) actief betrokken worden. Samen wordt er een behandelplan opgesteld waarin gefaseerd wordt gewerkt aan de spieren, evenwicht en aan de grove en fijne motoriek.

Het doel van de behandeling is om kinderen spelenderwijs (weer) te leren wat gezond bewegen is. Met als resultaat optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen in het uitvoeren van vaardigheden.

Zorgplan Motoriek
De kinderoefentherapeuten van Cure+ zijn nauw betrokken bij het Zorgplan Motoriek waarbij nauw samengewerkt wordt met 42 scholen in Rotterdam. Dit zorgplan richt zich op de motorische ontwikkeling van kleuters en op de bijscholing en advisering van (gym)leerkrachten die hier op school verantwoordelijk voor zijn. In de jaren van klimmen, klauteren, rennen en springen vindt de basis van de motorische ontwikkeling plaats, elk kind op zijn eigen manier en niveau. Niet elk kind ontwikkelt zich moeiteloos. In een klas met 30 kinderen zijn er gemiddeld 4 à 5 onhandig of achter in de motorische ontwikkeling. Niet elk kind zal direct  een achterstand oplopen, maar extra aandacht op het probleemgebied door de leerkracht kan in een vroeg stadium al veel problemen oplossen. Zorgplan Motoriek geeft gestructureerd extra aandacht aan het bewegen in deze leeftijd en wordt aangeboden door Scoor (Specialistisch Centrum Onderwijsondersteuning Rotterdam).