Werken bij Cure+

Wij zoeken gemotiveerde collega's!

Cure+ heeft praktijken met meerdere locaties in de regio Rijnmond. Door alleen met de beste specialisten te werken en aan alle kwaliteitseisen te voldoen zorgen wij voor een soepel en efficiënt behandeltraject voor onze patiënten.

Openstaande vacatures:

Kinderoefentherapeut i.o.
Bekkenfysiotherapeut
Gezondheidszorgpsycholoog

Bewegingsagoog
Manueel therapeut
Psychosomatisch fysiotherapeut
Sportfysiotherapeut

Een hoog kwaliteitsniveau

Als Pluspraktijk werken wij op een hoog kwaliteitsniveau. Dit betekent dat onze medewerkers in staat en bereid moeten zijn tot gestructureerd en geprotocolleerd werken en zorgvuldige dossiervorming. Dit vraagt een specifieke gedrevenheid en houding.

Specialisatie

Onze praktijk kent een grote diversiteit aan specialismen. Van nieuwe medewerkers vragen wij om zich (op termijn) te specialiseren.

Een ondernemende houding

Onze praktijk is ondernemend en innovatief. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe werkvelden en mogelijkheden tot interdisciplinaire samenwerking. Dit vraagt van onze medewerkers een open houding.

Acquisitie naar aanleiding van onderstaande advertenties wordt niet op prijs gesteld.

Onze vacatures

Bekkenfysiotherapeut

24-40 uur per week

Wij zijn op zoek naar een ondernemende en flexibele bekkenfysiotherapeut of een fysiotherapeut in opleiding voor bekkenfysiotherapeut. Op deze functie bent u in staat om nauw samen te werken met verwijzers en andere specialisten.

Het betreft een baan voor 24-40 per week, in de regio Rijnmond (Rotterdam, Vlaardingen, Barendrecht).

Manueel therapeut voor onze locatie in GC Laan op Zuid

32-40 uur per week

Voor onze vestiging in Gezondheidscentrum Laan op Zuid zijn we op zoek naar een Manueel therapeut. In het gezondheidscentrum werken we nauw samen met de andere disciplines, namelijk huisartsen, verloskundigen, logopedie en maatschappelijk werk. Deze samenwerking uit zich bijvoorbeeld in gezamenlijke zorgpaden voor bijvoorbeeld mensen met chronische pijn.

Ons team op deze locatie bestaat uit ervaren collega’s met hart voor hun patienten en staan open voor samenwerking. Verschillende collega’s hebben een verbijzondering zoals psychosomatisch fysiotherapie, bekkenfysiotherapie en kinderfysiotherapie. Elkaar versterken en aanvullen is aan de orde van de dag om op deze manier te blijven leren en de beste zorg voor onze patienten te bieden.

Locatie Laan op Zuid, maakt onderdeel uit van Cure+. Deze organisatie met 8 locaties die verspreid zijn over de regio Rijnmond biedt eerstelijns zorg aan gericht op het bewegend functioneren. Naast fysiotherapie, hebben we een psycholoog, ergotherapeuten, oefentherapeuten en bewegingsagogen in dienst. Cure+ kenmerkt zich door:

We verwachten van onze nieuwe collega;

  • Een passie voor het vak
  • Open staan voor samenwerking en van elkaar leren
  • In staat om nauw contact te onderhouden met verwijzers

Werken bij Cure+ Fysiotherapie Rotterdam kenmerkt zich door:

  • Een hoog kwaliteitsniveau. Als Pluspraktijk werken wij op een hoog kwaliteitsniveau. Dit betekent dat onze medewerkers in staat en bereid moeten zijn tot gestructureerd en geprotocolleerd werken en zorgvuldige dossiervorming. Dit vraagt een specifieke attitude.
  • Stimuleren van Ontwikkeling: We willen dat onze medewerkers zicht inhoudelijk blijven ontwikkelen en stimuleren en ondersteunen dit.
  • Een fijne club met enthousiaste collega’s. Onderlinge contacten worden gestimuleerd tijdens de maandelijkse vrijdagmiddagborrel en andere informele activiteiten.
  • Onze praktijk kent een grote diversiteit aan specialismen.
  • Een ondernemende houding.Onze praktijk is ondernemend en innovatief. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe werkvelden en mogelijkheden tot interdisciplinaire samenwerking. Dit vraagt van onze medewerkers een open houding.

 

Psychosomatisch fysiotherapeut

24-40 uur per week

Wij zoeken een ondernemende en flexibele psychosomatisch fysiotherapeut of een fysiotherapeut in opleiding voor psychosomatisch fysiotherapeut. We verwachten van onze nieuwe collega dat deze in staat is om nauw samen te werken met verwijzers en andere medisch specialisten, tevens heb je affiniteit met chronische pijnpatiënten. Cure+ heeft een breed gespecialiseerd team met veel aandacht voor de psyche van de patiënt.

Het betreft een baan voor 24-40 per week in de regio Rijnmond (Rotterdam, Barendrecht, Vlaardingen).