Tarievenlijst niet verzekerde zorg 2021

Bent u niet aanvullend verzekerd?  Dan zijn dit de tarieven die wij berekenen:

Individuele zitting reguliere fysiotherapie / oefentherapie / ergotherapie  € 39,50 per halfuur
Individuele zitting specialistische* fysio- / oefen- / ergotherapie € 52,50 per halfuur

* kinderfysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, bekkentherapie, psychosomatische fysiotherapie en geriatrie. Kinderoefentherapie, psychosomatische oefentherapie, kinder- en hand-ergotherapie.
Screening € 20,00 per kwartier
Intake en onderzoek na screening € 39,50 per halfuur
Screening en intake en onderzoek € 55,00 per halfuur
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,00 per halfuur
Toeslag voor behandeling aan huis / op de werkplek € 17,00 per zitting
Toeslag voor behandeling in een instelling € 8,50 per zitting
Groepszitting voor behandeling van 2 personen € 42,00 per uur
Groepszitting voor behandeling van 3 personen € 27,50 per uur
Groepszitting voor behandeling van 4 personen € 22,00 per uur
Groepszitting voor behandeling van 5-10 personen € 19,50 per uur
Instructie / overleg ouders/verzorgers van de patiënt € 41,50 per halfuur
(bij kinderfysio-, kinderoefen- en kinderergotherapie)
Eenmalig onderzoek € 65,00 per halfuur
Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen € 60,00 per drie kwartier
Bijzonderheden:
U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren of verzetten. Wanneer u dit niet tijdig doet, brengt Cure+ 75% van de kosten in rekening. Wanneer u de afspraak volledig niet nakomt (zonder te melden), brengt Cure+ 100% van de kosten in rekening. De ingeplande prestaties zijn hierbij leidend voor de doorberekende kosten.
Voorbeelden:
Niet-tijdig afgebelde afspraak (regulier) € 29,62
Niet-nagekomen afspraak (regulier) € 39,50
Niet-tijdig afgebelde afspraak (specialistisch) € 39,37
Niet-nagekomen afspraak (specialistisch) € 52,50
Niet-tijdig afgebelde afspraak (screening, intake en onderzoek) € 41,25
Niet-nagekomen afspraak (screening, intake en onderzoek) € 55,00
De rekeningen van Cure+ worden verstuurd via Infomedics. Als patiënt krijgt u digitale of fysieke post van Infomedics met de rekening van de behandeling die u heeft gehad bij Cure+. Voor meer informatie over Infomedics klik hier.