Tarievenlijst niet verzekerde zorg 2024

Bent u niet aanvullend verzekerd?
Dan zijn dit de tarieven die wij berekenen.

Bij Cure+ is rekening gehouden met de gemiddelde tijdsduur van de behandeling. De kosten worden per zitting gerekend, tenzij de therapeut aangeeft een langere behandeling nodig te hebben.


Fysiotherapie | Oefentherapie | Ergotherapie | Diëtetiek

Screening, intake en onderzoek* €65,00
Intake en onderzoek na verwijzing*
€65,00
* Een intake wordt altijd gevolgd door een individuele zitting.

 
Reguliere therapie zitting  €50,00
Specialistische therapie zitting   €65,00
(kinder-, manuele, oedeem-, bekken-, psychosomatische en geriatrie fysiotherapie)  
(kinder- en psychosomatische oefentherapie)    
(kinder- en handergotherapie)  
Behandeling E-Health

€40,00

Toeslag voor behandeling aan huis / op de werkplek €23,00
Toeslag voor behandeling in een instelling

€13,00

Instructie / overleg ouders/verzorgers van de patiënt €65,00
(bij kinderfysio-, kinderoefen- en kinderergotherapie)

 
Eenmalig onderzoek €80,00
Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen €80,00

Annuleren of verzetten

U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren of verzetten.
Wanneer u dit niet tijdig doet, brengt Cure+ kosten in rekening. Wanneer u de afspraak volledig niet nakomt (zonder te melden), brengt Cure+ 100% van de kosten in rekening. De ingeplande prestaties zijn hierbij leidend voor de doorberekende kosten.

Voorbeelden Fysiotherapie/Oefentherapie/Ergotherapie/Diëtetiek:      

Niet-tijdig afgebelde afspraak (regulier)    €50,00
Niet-nagekomen afspraak (regulier) €50,00
Niet-tijdig afgebelde afspraak (specialistisch) €65,00
Niet-nagekomen afspraak (specialistisch)                 €65,00
Niet-tijdig afgebelde afspraak (screening, intake en onderzoek)        €65,00
Niet-nagekomen afspraak (screening, intake en onderzoek)     €65,00

De rekeningen van Cure+ worden verstuurd via Infomedics. Als patiënt krijgt u digitale of fysieke post van Infomedics met de rekening van de behandeling die u heeft gehad bij Cure+.


Psychologie

Wij hebben géén contract met zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekent dat u zelf voor de betaling van de hulpverlening zorg dient te dragen. De factuur kunt u indienen bij u zorgverzekeraar, waarna u hiervoor (een gedeeltelijke) vergoeding ontvangt.

Psychologie |  Niet verzekerde-zorg wat is dat?

Niet alle psychische behandelingen worden vergoed door zorgverzekeraars. Zo worden behandelingen niet meer vergoed bij een diagnose van een aanpassingsstoornis, werk- en relatieproblemen en seksuele disfuncties. Deze behandelingen worden in rekening gebracht als overig zorgproduct.

Per 1 januari 2023 hanteren wij een tarief van € 125,- per uur.
Dit geldt zowel voor directe gesprekstijd als voor (indirecte) administratietijd. Dit tarief is gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De tarieven die verzekeraars in rekening brengen voor Psychologie zijn een percentage van de wettelijk vastgestelde maximumtarieven van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Per 1 januari 2022 is de bekostiging van trajecten in de volwassen GGZ er anders uit gaan zien, namelijk volgens het Zorgprestatiemodel. Je kunt hierover meer lezen op bij het Zorgprestatiemodel 


De rekeningen van Cure+ worden verstuurd via Infomedics. Als patiënt krijgt u digitale of fysieke post van Infomedics met de rekening van de behandeling die u heeft gehad bij Cure+.