Tarievenlijst niet verzekerde zorg 2023

Bent u niet aanvullend verzekerd?  Dan zijn dit de tarieven die wij berekenen.

Bij Cure+ is rekening gehouden met de gemiddelde tijdsduur van de behandeling. De kosten worden per zitting gerekend, tenzij de therapeut aangeeft een langere behandeling nodig te hebben.

Fysiotherapie/ Oefentherapie / Ergotherapie / Diëtetiek
Reguliere therapie zitting € 45,00
Specialistische therapie zitting  € 60,00
(kinder-, manuele-, oedeem-, bekken-, psychosomatische en geriatrie fysiotherapie)
(kinder-, bekken-, en psychosomatische oefentherapie)
(kinder-, en hand ergotherapie)

Screening  € 22,00
Intake en onderzoek na screening*  € 45,00
Screening, intake en onderzoek  € 60,00
Intake en onderzoek na verwijzing*  € 60,00
Behandeling E-health  € 45,00

Toeslag voor behandeling aan huis / op de werkplek  € 20,00
Toeslag voor behandeling in een instelling  € 10,00

Instructie / overleg ouders/verzorgers van de patiënt  € 60,00
(bij kinderfysio-, kinderoefen- en kinderergotherapie)

Eenmalig onderzoek  € 72,50

Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen  € 72,50

Een intake wordt altijd gevolgd door een individuele zitting.

Annuleren of verzetten

U kunt uw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren of verzetten.
Wanneer u dit niet tijdig doet, brengt Cure+ kosten in rekening. Wanneer u de afspraak volledig niet nakomt (zonder te melden), brengt Cure+ 100% van de kosten in rekening. De ingeplande prestaties zijn hierbij leidend voor de doorberekende kosten.

Voorbeelden:
Niet-tijdig afgebelde afspraak (regulier) € 38,00
Niet-nagekomen afspraak (regulier) € 45,00

Niet-tijdig afgebelde afspraak (specialistisch) € 52,00
Niet-nagekomen afspraak (specialistisch) € 60,00

Niet-tijdig afgebelde afspraak (screening, intake en onderzoek) € 52,00
Niet-nagekomen afspraak (screening, intake en onderzoek) € 60,00

De rekeningen van Cure+ worden verstuurd via Infomedics. Als patiënt krijgt u digitale of fysieke post van Infomedics met de rekening van de behandeling die u heeft gehad bij Cure+.