Tarievenlijst niet verzekerde zorg 2021

Bent u niet aanvullend verzekerd?  Dan zijn dit de tarieven die wij berekenen.

Bij Cure+ is er rekening gehouden met de gemiddelde tijdsduur van de behandeling. De kosten worden per zitting gerekend, tenzij de therapeut aangeeft een langere behandeling nodig te hebben.

Individuele zitting
Reguliere fysiotherapie / oefentherapie  € 41,00
Specialistischefysiotherapie / oefentherapie  € 54,00

Screening  € 20,00
Intake en onderzoek na screening**  € 41,00
Screening en intake en onderzoek  € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing**  € 55,00
Behandeling E-health  € 41,00

Toeslag voor behandeling aan huis / op de werkplek  € 17,00
Toeslag voor behandeling in een instelling  € 8,50

Groepszitting voor behandeling van 2 personen  € 42,00
Groepszitting voor behandeling van 3 personen  € 28,00
Groepszitting voor behandeling van 4 personen  € 22,00
Groepszitting voor behandeling van 5-10 personen  € 19,50

Instructie / overleg ouders/verzorgers van de patiënt  € 54,00
(bij kinderfysio-, kinderoefen- en kinderergotherapie)

Eenmalig onderzoek  € 65,00

Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen  € 60,00

* kinderfysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, bekkentherapie, psychosomatische fysiotherapie en geriatrie. Kinderoefentherapie, psychosomatische oefentherapie, kinder- en hand-ergotherapie.
** Een intake wordt altijd gevolgd door een individuele zitting.

Annuleren of verzetten

U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren of verzetten.
Wanneer u dit niet tijdig doet, brengt Cure+ 75% van de kosten in rekening. Wanneer u de afspraak volledig niet nakomt (zonder te melden), brengt Cure+ 100% van de kosten in rekening. De ingeplande prestaties zijn hierbij leidend voor de doorberekende kosten.

Voorbeelden:
Niet-tijdig afgebelde afspraak (regulier) € 35,00
Niet-nagekomen afspraak (regulier) € 41,00

Niet-tijdig afgebelde afspraak (specialistisch) € 47,00
Niet-nagekomen afspraak (specialistisch) € 54,00

Niet-tijdig afgebelde afspraak (screening, intake en onderzoek) € 48,00
Niet-nagekomen afspraak (screening, intake en onderzoek) € 55,00

De rekeningen van Cure+ worden verstuurd via Infomedics. Als patiënt krijgt u digitale of fysieke post van Infomedics met de rekening van de behandeling die u heeft gehad bij Cure+.